parohie


Parohia Pomi

Pr. Paroh Chereji Gabriel

tel. 0753.79.64.33

email: cuta.eutihie@yahoo.com

Cod Produs: 48 Categorie:

Descriere

Istoricul comunității parohiale

Hramul: ”Nașterea Maicii Domnului, Protopopiatul Satu Mare

Localitatea Pomi, așezată pe malul Someșului este atestată în documente din anul 1407 și populata numai de români. În anul 1566 este amintită în actele de dări către stat. Întreaga viață a satului de-a lungul timpurilor este pătrunsă de două elemente: râul Somes și Câmpia Someșului. Documentele vorbesc de mari inundații în anul 1712 și de viiturile catastrofale din anul 1970. Denumirea satului este legată de existența unor pomi fructiferi sălbatici dintr-o perioadă mult mai veche. După anul 1551 satul Pomi și domeniul său vor ajunge sub stăpânirea cetății Satu-Mare. Ce soartă a avut această așezare în secolul XVII nu se poate știi cu exactitate, monografiile păstrate dau știri diferite. În secolul următor la Pomi apar familii nobiliare: Toldy, Horvath și Peley.
În 1715 apar numai 52 de familii, în 1772 erau 154 de familii, iar peste 12 ani numărul lor crește la 181. În jurul anilor 1640, Toldy Ioszef construiește actualul castel cu pivnițe, terase, turn și un frumos parc cu mulți copaci ornamentali rari, existenți și azi. Tot el construiește un loc de închinăciune din piatră mare adusă de peste Someș, loc ce devine mai apoi cavou familial, existent și azi. Înainte de existența unei școli în sat copiii urmau o școală primară în satul Seini. Primul dascăl în Pomi a fost Barbul Dumitru, urmat de Teanc Vasile originar din jurul Careiului prin anul 1880. Se cunosc și numele altor dascăli: Lupuțiu Gheorghe, Zac Petru, Pop Victor, Onea Ioan, Iacob Emil, Tarța Ioan și Barbu Ionel. Un șematism al Episcopiei de Maramureș notează la pagina 72 că Parohia Pomi este înființată în 1750, dar având matricole numai din anul 1793.

A. Istoricul bisericii parohiale

Abia după un secol (n.n. sec. al XVI-lea) de la așezarea primilor oameni pe aceste meleaguri, s-a construit o biserică de lemn care a dăinuit până în anul 1869. Biserica actuala a fost construită din piatră masivă în anul 1862 în timpul păstoririi preotului Stan Nicolae. A fost sfințită la 8 septembrie 1869. Se pare că au fost aduși pictori din Italia. Prima reparație capitală s-a executat în timpul Pr. Pelle Aurel, a doua reparație în timpul Pr. Brâncoveanu Alexandru, a treia reabilitare în timpul Pr. Pop Gheorghe (1966-1970). Sfințirea lucrărilor din timpul Pr. Pop Gheorghe s-a savârșit în anul 1973, de către P.S. Dr. Vasile Coman al Episcopiei Bihorului. Pictura a fost restaurată în timpul preotului Radu Vasile (1934-1958), iar mai recent în anul 1983, prin pictorul Aurel Mureșan, preot fiind Pop Marin. Biserica are trei clopote. Clopotul cel mare are 700kg (1921, București), clopotul al doilea (Cugir, 1925) și clopotul cel mic (1879). La venirea în parohie a preotului actual Onea Gheorghe la 8 septembrie 1985, Episcopul Dr. Vasile Coman al Episcopiei Bihorului a binecuvântat și sfințit lucrările de pictură. Lucrările de renovare a bisericii au fost binecuvântate și sfințite de P.S. Iustin Sigheteanul Epicopul Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului la 4 septembrie 2005. În iarna anului 2006 s-a introdus instalația de încălzire pe gaz și s-au schimbat toate ferestrele și ușile bisericii.

Biserica are plan dreptunghiular cu dimensiunile 55 m / 15 m. Absida altarului este semicirculară decroșată. Naosul este acoperit cu trei unități de bolți boeme. Pe latura vestică a bisericii este situat turnul clopotniță angajat, a cărui șarpantă este în formă de coif.

În anul 2009 – 2010 s-a construit capela mortuară din fondurile publice ale primăriei. În anii 2014 – 2015 s-a renovat exteriorul bisericii și s-a pavat în fața și de jur împrejurul bisericii. În 2016 a fost ridicat monumentul eroilor în cinstea eroilor din cele două războaie mondiale care au fost de loc din localitate. În anul 2017 a fost efectuate lucrări de reorganizare ale Sfântului Altar prin rezidirea Sfintei Mese și a proscomidiarului urmând ca la data de 3 septembrie 2017, P.S. IUSTIN a binecuvântat toate lucrările efectuate în ultimul timp și a săvârșit slujba de târnosire a Sfântului Altar. În anul 2019 a fost pavată aleea principală din cimitir de la șosea până la intrarea în capelă și a fost reînnoit gardul cimitirului fiind schimbat vechiul gard cu unul de fier.
Dintre vrednicii preoți putem aminti: Suciu Ioan, (1826-1832), Vaida Vasile (1832-1840), Stan Nicolae (1840-1854), Pelle Augustin (1859-1859), Pelle Aurel (1860-1904), Șipoș Ștefan (1905-1916), Gherman Petru (1917-1924), Brâncoveanu Alexandru (1924-1944), Vasile Radu (1945-1954), Pop Gheorghe (1959-1979), Pop Marin (1979-1985), Onea Gheorghe (1985-01.10.2021), Pr. Chereji Gabriel (01.12.2021 – prezent)

B. Cimitirul

Este pe Drumul Județean 193, la o distanță de 500 m de la intrarea în localitatea Pomi dinspre Satu Mare spre Baia Mare

C. Profilul actual al parohiei

În prezent parohia are un număr de 894 credincioși.