parohie


Parohia Oar

Preot Paroh, Coți Iosif
Telefon: 0745.60.38.51
E-mail:

Cod Produs: 42 Categorie:

Descriere

Localitatea Oar a luat ființă în anul 1381. În anul 1875 se construiește o biserică românească din contribuția credincioșilor locali și din filii. Această biserică cu hramul „Sf Gheorghe” a fost zidită în afara vetrei satului, motiv pentru care este demolată în anul 1935.
În anii 1935-1937 s-a construit actuala biserică pe un teren intravilan primit prin reforma agrară. La zidirea bisericii s-a primit un ajutor din partea Statului în suma de 35.000 lei.
La terminarea ei în anul 1937 biserica este binecuvântată de un delegat chiriarhal primind hranul Sf. Arhangheli Mihail și Gavril.
În anul 1968 biserica este înzestrată cu un iconostas, iar în interior este zugrăvită în anul 1968 când este târnosită de episcopul Valerian al Oradiei.
În anul 1971 biserica este vizitată de Prea Sfințitul Episcop Dr. Vasile Coman al Oradiei.
Electrificarea bisericii are loc în anul 1973 când este înzestrată și cu un frumos candelabru.