parohie


Parohia Nașterea Maicii Domnului

Preot Paroh, Satmari Emil
Telefon: 0743.800.779
E-mail: satmariemil1@gmail.com

Preot slujitor, Fane Florian
Telefon: 0744.98.96.99
E-mail: florianfane@yahoo.com

Preot slujitor, Tompoș Lucian
Telefon: 0740.030.595
E-mail: lucian_tompos@yahoo.com

Cod Produs: 41 Categorie:

Descriere

 1. Istoricul comunităţii parohiale

Biserica Ortodoxă cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din Satu Mare este situată în Cartierul Soarelui, pe malul stâng al râului Someş, fiind prima biserică ortodoxă zidită în această parte a orașului. Ea poate fi numită ”Biserica Mamă” a tuturor celorlalte biserici construite ulterior. Pentru început a deservit Parohiile: Satu Mare IV (Cartierul Micro 14 și străzile din dreapta căii ferate), Satu Mare V (Cartierul Micro 17 și Carpați I), Satu Mare III (Cartierul Carpați II, străzile din stînga căii ferate și filia Curtuiuș) și Satu Mare VII ( Cartierul Micro 15, Micro 16 etapa I și Balta Blondă).

 

 1. Istoricul bisericii parohiale

Piatra de temelie a bisericii a fost pusă pe 16 septembrie 1973, în zi de Duminică, la Slujba Vecerniei, de către P.S. Dr. Vasile Coman al Oradiei, care venea de la slujba de târnosire a bisericii din Sătmărel.

A urmat o lungă şi grea perioadă de muncă jertfelnică susţinută. Credincioșii ortodocși din această parte a orașului nu aveau o biserică unde să se închine și în acea vreme nici nu se dorea din partea autorităților de stat, acest lucru. Preoţii şi credincioşii au făcut tot posibilul ca visul lor să capete contur, în pofida greutăţilor întâmpinate din partea vechiului regim care se afla la  conducerea ţării, un regim care nu îşi dorea înmulţirea numărului bisericilor, ci dimpotrivă, dispariţia unora dintre ele. Lucrările de zidire,  au fost întrerupte de trei ori din  aceasta cauză.

Părintele paroh Gheorghe Miclăuş se adresează P.S. Dr.Vasile Coman Episcopul Oradiei prin cererea nr. 40/1970 a Parohiei Satu Mare IV, din 24 septembrie 1970, să intervină  “la forurile competente ale municipiului Satu Mare în vederea obţinerii unei autorizaţii de construire de biserică în parohia Satu Mare IV, care se impune imperios, întrucât:

 – În parohia noastră sunt peste 2500 ( Micro14, 15, 16, 17 și Carpați) de familii de români fără lăcaş propriu de cult;

–  În partea stângă a Someşului nu este biserică ortodoxă;

– Posedăm o grădină pe care este casa parohială şi care ar fi potrivită pentru construirea unei biserici;

– Parohia posedă materiale de construcţie;

–  De foarte mulţi ani credincioşii noştri nutresc dorinţa de a poseda un lăcaş de cult, la fel ca alte culte;

– Prin construirea unei biserici în Sectorul „Peste Someş” problema unificării s-ar putea cimenta mult mai desăvârşit şi mulţi credincioşi care se duc la romano-catolici ar fi readuşi la biserica românească. ”

Preotul Miclăuş  a solicitat ca terenul casei parohiale  în suprafață de 1036 mp, evaluat la 25.000 lei al Parohiei Ortodoxe Române Satu Mare IV, prin cererea cu nr. 30/1972, să fie transformat în “casă de rugăciune” cu adresa: Satu Mare,       P-ţa 1 Mai nr.14 ceea ce s-a şi reuşit, precum reiese dintr-un “memoriu justificativ” pentru executarea lucrărilor de transformare a casei parohiale Satu Mare IV în capelă, lângă Biserica Reformată 23 mai 1972.   Anterior ceruse autorităților locale terenul din parcul(Piața George Boitor-fostă1Mai), peste drum de unde este situată acum biserica, dar nu a primit aprobare.

Biserica a fost zidită după planul arhitectului Constantin  Purcariu din Timişoara, cf.arhivei bisericii  “Planuri anexă la situaţia definitivă pentru zidirea catedralei ortodoxe române Satu Mare”, Anexe: buc. 32, Moravetz, Timişoara și un deviz de lucrări emis de Episcopia Ortodoxă Română Oradea, Secţia Economic, potrivit căruia valoarea lucrărilor s-ar ridica la suma de 3.510.000 lei. Pe baza unei cereri adresată de Episcopia din Oradea la 5 septembrie 1973 nr. 4498 Consiliul Popular al Judeţului Satu Mare, comitetul executiv, a eliberat autorizaţia pentru “executare de lucrări”, cu nr. 289/6 septembrie 1973 și comunicată  Parohiei pe 7 septembrie1973, în ajun de Sfântă Mărie Mică fapt ce atestă că Maica Domnului, Fecioara Maria  Născătoarea de Dumnezeu, a făcut o minune  în acest sens și că ea dorește să se ctitorească o nouă biserică în Satu Mare închinată ei, drept pentru care s-a  ales hramul „ Nașterea Maicii Domnului”.

Proiectul tehnic, pe baza căruia s-au executat lucrările, a fost aprobat de Episcopia Ortodoxă Română Oradea. Conform acestuia, “avându-se în vedere că puterea şi viabilitatea Bisericii, ca şi a poporului rezidă în tradiţie, am conceput biserica ortodoxă română din Satu Mare – Peste Someş în stil autohton, specific românesc, cu predominanţă de arhitectură moldovenească, care se înrudeşte cu cea maramureşeană. Biserica este aşezată cu faţada spre Piaţa 1 Mai, poziţie favorabilă din punct de vedere vizual. În vecinătate se află biserica reformată”.

Construția bisericii  a fost realizată de către „Cooperativa  Constructorul” din  Satu Mare echipa Ardud, între anii 1973-1982. Este construită din cărămidă, după un plan triconc, cu abside laterale poligonale, cu dimensiunile de: L=40m, l=19m şi h=40m. Absida altarului este semicirculară decroşată. Naosul este acoperit cu o cupolă centrală pe pandativi. Pe latura vestică este amplasat turnul-clopotniţă, angajat navei, a cărui şarpantă este în formă de coif, acoperită cu tablă. Cupola centrală are o şarpantă în formă de calotă. Pridvorul se sprijină pe patru stâlpi de mari dimensiuni, iar cele două balcoane interioare şi locul destinat corului au la bază 10 stâlpi mari.

Biserica a fost inzestrată cu trei clopote, unul mare – turnat la “Unirea” Satu Mare în anul 1982, donat de familia Bichiş Vasile, unul mijlociu – turnat în Satu Nou de Sus, jud. Maramureş și refăcut în anul 2006 de către Molnar Dănuţ cu familia şi unul mai mic – turnat în Baia Mare şi donat în semn de recunoştinţă de către Monica şi Olimpiu, credincioși ai parohiei. Construcţia bisericii  s-a încheiat în primele luni ale  anului 1982 prin contribuția jertfelnicilor credincioși sătmăreni.

În anul 1982, la Vecernia din Duminica Floriilor, P.S. Vasile Coman al Oradiei, revine la Satu Mare și cu această ocazie binecuvintează şi sfinţeşte cele trei clopote ale bisericii.  În acelaşi an, a fost oficiat primul serviciu religios în noua biserică, Slujba Învierii și Sfânta Liturghie și  din acel moment s-a slujit neîncetat.

Lucrările de construcție au fost conduse de către P.C. Părinte  Gheorghe Miclăuș (+ 2000) parohul și ctitorul principal al Bisericii, ajutat în deaproape de către preotul Vasile Popa (+1987) precum și de preoții Alexandru Tincu, Constantin Bota, iar din anul 1987 și de către P.C. Părinte Ioan Socolan. Această  lucrare  a fost susținută și sprijinită de toți preoții din Municipiul Satu Mare P.C.Protopop al Sătmarului Pr.Ioan Țolescu, Traian Pilca, Viorel Lostun, Gherghe Pop, Petru Tătaran și prin contribuția și jertfelncia credincioșilor din Satu Mare, care cu toate piedicile puse de autoritățile comuniste de la acea vreme au mers până la capăt cu edificarea acestei frumoase biserici.

Pictura în stil neo-bizantin tehnica „frescă” a fost realizată de către pictorii Dimitrie Bănică și Gheorghe Bondoc din București, între anii 1986-1987. Valoare totală a lucrărilor de zidire și pictură până la slujba de târnosire sau ridicat la peste 9 milioane lei.

Slujba de sfințire a fost săvârșită de către Î.P.S. Arhiepiscop Justinian Chira, al Maramureșului și Sătmarului, pe 14 octombrie 1990 la praznicul Cuvioasei Parascheva, înconjurat de un numeros sobor de preoți și o mulțime mare de credincioși din Satu Mare.  Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române fiind P.F. Teoctist Arăpaşu, mitropolit al Ardealului Î.P.S. Dr. Antonie Plămădeală şi protopop al Sătmarului P.C. pr. Alexandru Tincu.

Trebuie menţionat faptul că acest lăcaş de cult reprezintă prima biserică ortodoxă din oraşul Satu Mare construită pe malul stâng al Someşului şi că este prima biserică târnosită de către Î.P.S. Justinian Chira după numirea sa ca episcop titular al reînfiinţatei Episcopii a Maramureşului şi Sătmarului.

În această biserică, la sugestia părintelui protopop Alexandru Tincu, P.S. Justinian Chira a sfinţit în luna august a anului 1991 antimisele pentru întreaga Eparhie a Maramureșului și Sătmarului un eveniment rar, de care s-au putut împărtăşi credincioşii în postul Adormirii Maicii Domnului, în cadrul slujbei Cinstitului Paraclisului închinat  Maicii Domnului.

Între anii 1995-1998 sub păstorirea preotului Coriolan Nastai și a preotului Gheorghe Donca biserica a fost împodobită cu o nouă catapeteasmă din lemn de stejar, Scaunul Arhieresc de pe solee, Icoanele  Mântuitorului și a Maicii Domnului, Sfânta Cruce, Strană cântăreț, tetrapoade, băncile pentru credincioși toate confecționate la Buzău și icoanele de pe catapeteasmă din lemn de tei pictate de către pictorul Gheorghe Bondoc. Tot în această perioadă s-a realizat instalația de încalzire centrală pe gaz, clădirile anexă din curtea interioară și policandrul de sub cupola centrală a bisericii. Toate aceste lucrări au fost binecuvântate și sfințite în cadrul unei  Liturghii Arhierești de către P.S. Iustin Sigheteanul Arhiereu-vicar  pe atunci, al Episcopiei Maramureșului și  Sătmarului, pe 27 septembrie1998.

 

În anul 2005, prin grija părintelui Coriolan Nastai, au fost aduse Sfinte Moaşte și relicve din Cetatea Ierusalimului, spre zidirea sufletească şi sănătatea trupească  a credincioşilor sătmăreni care se închină şi se roagă înaintea lor. Redăm în cele ce urmează, pe scurt, actul prin care aceste odoare preţioase au putut fi aduse şi aşezate în biserica “Naşterea Maicii Domnului”“Către Părintele Nastai Coriolan, Parohia Ortodoxă nr. IV – Satu Mare. Noi, slujitorii şi ostenitorii din mila Prea Bunului Dumnezeu la Aşezămintele Româneşti de la Sfintele Locuri, dăruim bisericii ortodoxe cu hramul Naşterea Maicii Domnului din Satu Mare: 1.Părticele din moaştele Sfinţilor 40 de Mucenici, ucişi în Iezerul Sevastiei din Armenia, pe care Biserica îi prăznuieşte la 9 martie în fiecare an; 2.Moaşte din anul 614 d.H., ale Părinţilor martiri din Mănăstirea Sfântul Teodosie cel Mare, începătorul de obşte al monahismului. Biserica acestei Mănăstiri este ridicată deasupra peşterii în care s-au adăpostit cei trei magi, în drumul lor spre Betleemul Iudeii; 3.Părticele din moaştele Sfinţilor prunci ucişi din porunca lui Irod ldumeul; 4.Veşmânt din racla Sfântului Ioan Iacob Hozevitul Românul; 5.O părticică din sigiliul de ceară, care a zăvorât uşa Sfântului Mormânt în Sâmbăta Mare, când Dumnezeu trimite oamenilor Sfânta Lumină şi vata care s-a aprins pe Sfântul Mormânt”.

Toate acestea au fost aşezate cu mare evlavie şi solemnitate într-un altar special construit în vederea adăpostirii acestora, de către Î.P.S.  Justinian Chira, împreună cu  părintele protopop al Sătmarului Ioan Socolan şi un frumos sobor de preoţi, cu ocazia Liturghiei Arhiereşti oficiată la data de 11 decembrie 2005.

În cuvântul său de învăţătură  P.S. Justinian remarca: “Iubiţii mei! Este un lucru minunat că în această biserică se află părticele din moaştele Sfinţilor lui Dumnezeu. Să veniţi şi să vă închinaţi înaintea acestor Sfinte Moaşte cu credinţă şi nădejde, atât în bucuriile, cât mai ales în necazurile prin care treceţi uneori în viaţă. Cereţi mijlocirea acestor sfinţi înaintea Bunului Dumnezeu şi sufletele voastre se vor umple de bucurie şi de pace…”.

Între anii 2020-2023 s-au derulat mai multe lucrări de înnoire a clădirii bisericii atât la exterior cât și în interior prin schimbarea geamurilor și a ușilor cu tâmplărie termopan, achiziționarea unei centrale termice noi, a unui sistem nou de sonorizare și a unui sistem electronic  pentru acționarea clopotelor, înlocuirea pardoselei cu una nouă de tip greso-granit în suprafață de 500 mp, reamenajarea Sfîntului Altar și a Proscomidiarului, a Sfintei Mese și Sfânta Cruce. Mobilierul din Altar a fost schimbat cu unul nou realizat din lemn de stejar de către sculptorul Viorel Mihiș din localitatea Baba județul Maramureș. S-au achiziționat mai multe rânduri de veșminte, covoare,  Sfinte Vase, candele, cărți de cult, două policandre donate de către familia Părintelui Tompoș și multe alte odoare bisericești necesare pentru exercitarea în condiții bune a slujirii liturgice. Lucrările au fost începute de către preotul paroh Petru Sabo și continuate de către preotul paroh Emil Satmari  și preoții slujitori Florian Fane și Lucian Tompoș, sprijiniți de membrii Consiliului Parohial și a Comitetului Parohial, prin jerta tuturor credincioșilor parohiei.

 

 1. Slujitori ai bisericii

De-a lungul timpului, în această biserică au slujit următorii preoţi: pr. Miclăuş Gheorghe (1981-1995), pr. Tincu Alexandru (1981-1993), pr. Popa Vasile (1981-1987), pr. Bota Constantin (1981-1992), pr. Socolan Ioan (1987-1991), pr. Donca Gheorghe (1993-2001), pr. Răzoreanu Vasile (1993-2004), pr. Nastai Coriolan (1995-2020), pr. Tătăran Vasile (2000-2020), pr. dr. Boloş Cristian-Vasile (2000-2010), pr. Sabo Petru (2010 – 2021).

În prezent slujesc: Pr. Fane Florian (01.07.2020), Pr. Satmari Emil (01.12.2020) și Pr. Tompoș Lucian ( 01.04. 2022) precum și preoții pensionari: Nastai Coriolan și Sabo Petru.

Ca şi cântăreţi de seamă amintim pe: Petre Ținca (1973-1993), Chirazi Constantin (1993- 2002), Vois Ioan Florin ( 2002 -2022 ) și Karabinos Vlad Andrei ( 2022- prezent)

Paraclisieri: Pop Augustin, Silaghi Vasile, Maxim Gheorghe, Rotter Cristian Ioan, Petreseniuc Alin și Zoicas Romi  Dorinel.

Prim epitropi ( 1973- 2023) : Pop Vasile, Tărțan Ioan, Bud Vasile și Domuța Vasile (în prezent)

 1. Corul bisericii

Corul mixt pe 4 voci al bisericii a fost înfiinţat în anul 1982 de către preotul Popa Vasile şi dirijat de către cântărețul bisericii Ținca Petru. Între anii 1987-1991 părintele Ioan Socolan s-a ocupat de pregătirea corului. Din anul 1993 până în prezent corul este pregătit și dirijat de domnul profesor Ioan Petrovici.

 1. Profilul actual al parohiei

În prezent Parohia Ortodoxă “Naşterea Maicii Domnului” din  Municipiul Satu Mare este organizatǎ ȋn trei sectoare distincte, avȃnd 7602 credincioşi. Preoții slujitori sunt: Satmari Emil – preot paroh, pr. Fane Florian şi pr. Tompoș Lucian și preoții pensionari: Nastai Coriolan și Sabo Petru. Cântăreţul bisericii este teologul Karabinos Vlad Andrei, paraclisier Petreseniuc Alin și Zoicaș Romi Dorinel, iar prim-epitrop este d-nul Domuţa Vasile.

 1. Programul liturgic zilnic

De luni până sâmbătă biserica se deschide la ora 7:00, iar duminica și în sărbători la ora 8:30.

LUNI 7:30 – Sfânta Liturghie

MARȚI 7:30 – Sfânta Liturghie

MIERCURI 7:30 –   Sfânta Liturghie;  16:00 – Slujba Vecerniei

JOI 7:30 – Sfânta Liturghie

VINERI  7:30 – Sfânta Liturghie;  16:00 – Slujba Vecerniei

SÂMBĂTĂ  7:30 – Sfânta Liturghie;  16:00 – Slujba Vecerniei

DUMINICĂ 9:00 – Slujba Utreniei, 10:00 – Sfânta Liturghie                                                          16:00 – Slujba Vecerniei

La sărbătorile de peste săptămână programul liturgic este cel de duminică începând cu Slujba Vecerniei și Litia din ajunul sărbătorii care va fi săvârșită la ora 16:00.

Taina Sfântului Maslu se săvârșește în prima vineri din lună după Sfânta Liturghie de la ora 8:30 și în a doua duminică din lună de la ora 16:00.

 1. Activități cu copiii și tinerii din parohie

În baza programelor naţionale “Hristos împărtăşit copiilor”, ”Fiii Maicii Domnului” şi “Alege şcoala” preoţii slujitori se ocupă îndeaproape cu catehizarea copiilor, îi pregătesc pentru primirea Tainei Sfintei Spovedanii și desfășoară diverse activități ludice și recreative cu scopul de a-i apropia de biserică.

De asemenea, există o bună colaborare între preoţi şi instituțiile de învățământ din parohie dovedite prin protocoalele de colaborare încheiate cu acestea.

Începând cu anul 2021 parohia a participat la Concursul Național Catehetic de miniproiecte adresat copiilor din grupele catehetice și preoților coordonatori de grup catehetic.

Astfel, în anul 2021 proiectul parohiei noastre cu titlul „Biserica – familia românilor de pretutindeni” a obținut locul III pe Eparhie, iar în anul 2023, proclamat Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice proiectul intitulat “ Trei fețe: copilul, tânărul și bătrânul ” a obținut locul I pe Eparhie, grupul catehetic fiind premiat de către Preafericitul Daniel, Patriarhul României, București 21 mai 2023.

În luna august 2023, cu binecuvântarea P.S. Iustin, parohia a organizat Tabăra de vară ”Fiii Maicii Domnului” pentru un număr de 30 de copii și tineri, la Schitul ”Sfântul Arhidiacon Ștefan”, Luna Șes – Negrești Oaș.

 1. Activități culturale
  • 06. 2021: Conferința cu tema: ” Cămașa tradițională, reper al identității și spiritualității românești”, susținută de dr. Natalia Lazăr, urmată de Concertul Corului ”Medieșana” , dirijor prof. Ioan și Ileana Petrovici.
  • Decembrie 2021, decembrie 2022 Concerte de colinde cu invitați precum: Corala Armonia – a preoților Protopopiatului Ortodox Satu Mare, Corul Adagio, Grupul Psaltic Sfinții Martiri Brâncoveni, Ansamblul ”Măgura” din Cernești – Maramureș și interpreta Angela Munteanu din Satu Mare.
  • 2 aprilie 2023, Concert de pricesne specifice Postului Mare
  • În cadrul Proiectului Eparhial: ”Nici o parohie fără monografie” a fost întocmită monografia bisericii care va fi oferită ctitorilor, autorităților și binefăcătorilor alături de diplome și plachete aniversare cu ocazia sărbătoririi semicentenarului în cadrul slujbei de târnosire din 5 noiembrie 2023.

 

 1. Activități social-filantropice

Cu sprijinul credincioșilor și al doamnelor din Comitetul Parohial am implementat în fiecare an proiectele inițiate de Sectorul social-filantropic al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului precum: ”Îmbacă un copil de Paște”, ”Ghiozdanul copilului creștin”, în pragul marilor sărbători am pregătit pachete cu alimente pentru familii nevoiașe din parohie și participăm periodic la Proiectul ”O masă caldă” destinat persoanelor fără adăpost din municipiul Satu Mare.

Activitatea filantropică este una bogată, credincioşii răspunzând pozitiv la toate colectele organizate peste an.

 1. Prezența Ierarhilor în Biserica Ortodoxă din Soarelui între anii 1973-2023
 • 1973, 16 septembrie: S. Dr. Vasile Coman Episcopul Oradiei- sfințește piatra de temelie a bisericii în cadrul Slujbei Vecerniei din Duminica Floriilor;
 • 1982, 11 aprilie: S. Dr. Vasile Coman sfințește cele trei clopote ale bisericii în duminica Floriilor, la Vecernie;
 • 1990, 14 octombrie: are loc Slujba de târnosire, oficiată de către P.S. Iustinian Chira, Episcopul Maramureșului și Sătmarului;
 • 1991: în Postul Adormirii Maicii Domnului după Slujba Paraclisului închinat Maicii Domnului, P.S.Iustinian sfințește Antimisele pentru toate bisericile din Eparhia Maramureșului și Sătmarului;
 • 1996, 26 decembrie: a doua zi a Praznicului Nașterii Domnului, P.S. Iustinian săvârșește Sfânta Liturghie Arhierească instituind tradiția de a fi a doua zi a marilor Praznice Împărătești la una din bisericile de la Satu Mare, în prima zi fiind la Baia Mare;
 • 1998, 27 septembrie:S. Iustin Siheteanul, episcop-vicar al Episcopie Maramureșului și Sătmarului, binecuvintează și sfințește catapeteasma nouă a bisericii săvârșind Liturghia arhierească;
 • 2002, 1 septembrie:S.Iustinian săvârșeste Sfânta Liturghie arhierească;
 • 2004, 26 decembrie:S. Iustinian vine din nou la Praznicul Nașterii Domnului săvârșind Sfânta Liturghie;
 • 2005, 11 decembrie :S. Iustinian Chira oficiază Sfânta Liturghie arhierească cu ocazia aducerii unor părticele de Sfinte Moaște de la Ierusalim de către preotul Nastai Coriolan;
 • 2006, 9 august:S. Iustin Sigheteanu, săvârșește Slujba Paraclisului Maicii Domnului;
 • 2007, în Postul Mare al Paștilor, P.S. Iustinian Chira săvârșește Liturghia Darurilor mai înainte sfințite;
 • 2007, 4 septembrie: vizită pastorală P.S. Iustin Sigheteanul – corul bisericii făcea repetiții în biserică;
 • 2007, 8 septembrie:S. Iustinian Chira participă la hramul bisericii săvărșind Sfânta Liturghie arhierească;
 • 2008, 21 aprilie: în Duminica de Florii la Vecernie, P.S. Iustinian participă la concertul de pricesne a tuturor corurilor bisericilor din  Municipiu Satu Mare și  al Coralei preoțești „Arhanghelii” a Episcopie Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului;
 • 2008, 28 aprilie: a doua zi de Paști, P.S. Iustin Sigheteanul săvârșește Sfânta Liturghie arhierească cu ocazia Praznicului Învierii Domnului;
 • 2011, 26 decembrie: a doua zi a Praznicului Nașterii Domnului, P.S. Dr.Iustin Sigheteanul săvârșește Sfânta Liturghie arhierească;
 • 2013, 6 mai: a doua zi de Paști, P.S. Dr. Iustin Sigheteanul, Sfânta Liturghie arhierească cu ocazia Praznicului Învierii Domnului;
 • 2016, 4 august:S. Dr. Iustin Sigheteanul săvârșește Slujba Paraclisului Maicii Domnului;
 • 2020, 10 august:S. Iustin Episcopul Maramureșului și Sătmarului, săvârșește Slujba Paraclisului Maicii Domnului;
 • 2021, 18 aprilie: Duminica a cincea din Postul Mare, P.S. Timotei Episcopul Spaniei și Portugaliei, săvârșește Sfânta Liturghie arhierească;
 • 2022, 2 ianuarie:S. Timotei Sătmăreanul episcop-vicar al Epicopiei Maramureșului și Sătmarului, săvârșește Sfînta Liturghie arhierească;
 • 2023, 2 august:S. Iustin, săvârșește Slujba Cinstitului Paraclis al Maicii Domnului;
 • 2023, 5 noiembrie: Preasfințitul Iustin, săvârșește Slujba de Târnosire a Bisericii la împlinirea a 50 de ani de la punerea pietrei de temelie. Cu acestă ocazie sfințește și binecuvintează toate lucrările de înnoire, înfrumusețare și înnobilare a bisericii realizate în ultimii ani.

 

Preot paroh Emil Satmari

 

BIBLIOGRAFIE

Album – Monografie, Protopopiatul Satu Mare –  Editura Episopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului, Baia Mare, 2016

Augustin, Pr. dr. Vasile “Episcopia Maramureşului. Organizarea administrativă”, Editura Universităţii de Nord Baia Mare, 2006

Boloş, Pr. dr. Cristian“Î.P.S. Justinian Chira, Arhiepiscopul Maramureşului şi Sătmarului. Biserica ortodoxă cu hramul Naşterea Maicii Domnului din Satu Mare”, Editura Someşul, Satu Mare, 2009

Datcu, Virginia – “Sfinţirea bisericii ortodoxe cu hramul Naşterea Maicii Domnului din Satu Mare – o mare sărbătoare creştinească”, în cotidianul “Univers sătmărean”, anul 1, nr. 177, 19 octombrie 1990.

Jurge, prof Augustin și Jurge, prof. Horea Adrian.Pagini monografice – Istoricul bisericii și  evoluția cultului religios în Comuna Bârsău, Județul Satu Mare, Editura Risoprint, Cluj Napoca 2013

Documente din arhivă, fonduri: Registre de procese verbale, dosare cu documente de la construcția bisericii

Fotografii din colecții personale: pr. Popa Vasile, pr. Coriolan Nastai, pr. Cristian Boloș, pr. Vasile Tătăran, pr. Emil Satmari.

Surse internet:  www.protopopiatulsatumare.ro