parohie


Parohia Medieșu Aurit

Preot Paroh, Cheșei Vasile
Telefon: 0740.19.56.98
E-mail: cheseivasile@yahoo.com

Cod Produs: 35 Categorie:

Descriere

La marginea nord-vestică a României, în zona de contact a Câmpiei Tisa cu Carpații Orientali și Podișul Someșan, este situat județul Satu-Mare.
În acest înfloritor colț de țară, pe plaiuri sătmărene este situată localitatea Medieșu-Aurit. Parohia Ortodoxă Medieșu-Aurit face parte din comuna Medieșu-Aurit, străvechea vatră a dacilor liberi, se află pe malul drept al Someșului, în câmpia mănoasă a acestuia.
Numele comunei Medieșu-Aurit este cunoscut din a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Prima informație documentară datatează din 1 februarie 1271. Se știe că pe locul Medieșului existase o așezare străveche a dacilor liberi.
Numele localității este pomenit în anul 1274. Începând din 1281 până la sfârșitul secolului al XV-lea cetatea Medieș împreună cu domeniul său feudal, va fi în stăpânirea familiei Maurițienilor care avea sub stăpânire și cetatea Seini. În centrul localității Medișu-Aurit, deși în stare de ruină, se află castelul Medieș, una din cele mai remarcabile construcții nobiliare în stilul renașterii din Transilvania secolului al XVII-–lea, care a avut tavane pictate și aurite. Acestea erau de o mare eleganță, dând chiar numele castelului și al satului de “aurit”. Între anii 1753 –- 1883 românii din Parohia Medieșu-Aurit au avut o frumoasă biserică din lemn în stil etajat, cu două turnuri mari și alte patru mai mici care îi avea ca și ocrotitori pe Sf. Arhangheli Mihail și Gavril, iar preot în parohie era Pr. Dumitru Cherecheș. Casa parohială era construită din chirpici. În locul vechii biserici de lemn costruită în anul 1753 a fost înălțată între anii 1883 -– 1896 biserica de piatră, actuala biserică din Parohia Medieșu-Aurit.
Biserica parohială actuală poartă hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavril. A fost zidită din piatră în timpul păstoririi preotului Petru Doboș, pe cheltuiala sătenilor. Biserica este târnosită la 25 august 1929 de către episcopul Iuliu Hossu. Biserica de zid are formă de navă cu turn central în față, având o înălțime de peste 30 de metri, are o lungime de peste 28 de metri și o lățime de 13 metri. În anul 1970 a fost curățită și tencuită cu terasit în exterior iar în 1971 a fost împrejmuită cu gard de fier. Arhitectura bisericii suferă modificări în 1984 când se construiesc două pridvoare, unul mare la intrarea principală și un pridvor mai mic, la intrarea laterală, în stil brâncovenesc și tot atunci se retencuiește biserica în exterior cu terasit alb. În pridvorul lateral s-a pus o placă de marmură comemorativă înscriși fiind eroii medieșeni căzuți în primul și al doilea razboi mondial, alături de un text biblic și patriotic adecvat. Lăcașul de închinare a fost pictat în stil renascentist în anul 1922 de către pictorul Iuliu Toth din Satu-Mare, cu icoane pe cele trei bolți, icoana Sfintei Treimi, Nașterea Domnului, Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, cei patru Evangheliști și Corul îngerilor.
În anul 1955 biserica a fost zugrăvită de către I. Zatlig din Satu-Mare, iar în anul 1964 este electrificată. Cele două pridvoare construite în anul 1984 sunt date în terasit.
În anul 1986 se înfrumusețează biserica în exterior cu pictură și mozaic de pictorul Spiridon Gâtu din Dej. Duminica, 3 mai 1987, P.S. Episcop Vasile al Oradiei a săvârsit slujba de binecuvântare a lucrărilor de înnoire exterioară a monumentalei biserici din Parohia Medieșu-Aurit. Sfânta Liturghie s-a oficiat afară, la care răspunsurile au fost date de corul Biserici dirijat de preoteasa Prof. Maria Chiș, cor cu o vechime de peste 60 de ani. În toamna anului 1991 a fost înlocuită vechea instalație electrică, au fost montate mai multe candelabre cu mai multe brațe. Duminica, 19 iulie 1992, P.S. IUSTINIAN al Maramureșului și Sătmarului împreună cu P.S. Serafim al Făgărașului au săvârșit slujba de sfințire a bisericii. Biserica a fost târnosită și înzestrată cu moaște ale sfinților de către cei doi ierarhi aflati în fruntea unui sobor de preoți și diaconi între care și diaconul Vasile Chesei, parohul de acum. Biserica poartă hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril și a Sfinților Apostoli Petru și Pavel.
În 19 iulie 1992 s-a imortalizat peste veacuri devotamentul credincioșilor din parohie față de biserica străbună și vrednicia harnicului paroh Alexandru Gheorghe Chiș.
Șirul preoților parohi:
1. Pr. Theodor Vasan 1808 -– 1845;
2. Pr. Filip Pop 1 ianuarie 1846 -– 22 martie 1846;
3. Pr. Dumitru Cherecheș 1846 -– 1848, este închis pentru participarea la evenimentul din 1848, până în septembrie 1849, în timpul absenței păstorește Ioan Băbuț din noiembrie 1848 pâna în decembrie 1849;
4. Pr. Torok Falvi din ianuarie 1848 –- septembrie 1849;
5. Pr. Dumitru Cherecheș slujește din septembrie 1849 până în 1867. Din anul 1867 până în anul 1876 nu se mai găsesc date privind șirul preoților.
6. Pr. Petru Doboș din 1875 preot în Medieșu-Aurit. În timpul păstoririi lui s-a zidit biserica din piatră care îi are ca și patroni pe Sf. Arhangheli Mihail și Gavril este înmormântat în 1902 în cimitirul din Medieș;
7. Pr. Ludovic Pop păstorește Parohia Medieșu-Aurit în perioada în care Pr. Petru Doboș este preot la Satu-Mare.
8. Pr. Petru Doboș Jr. slujește în biserica din Medieș pâna în anul 1921 este înmormântat în cimitirul din localitatea Medieș;
9. Pr. Prot. Ioan Stanciu a păstorit între anii 1923 -– 1926 este înmormâtat în Medieș;
10. Pr. Victor Avram 1926 -– 1939;
11. Pr. Prot. Ioan Tarția a păstorit începând cu anul 1927 împreună cu Pr. Victor Avram până în anul 1939;
12. Pr. Prot. Ioan Medan păstorește între anii 1940 -– 1946. A fost protopop al districtului Seini.
13. Pr. Prot. Ștefan Cherecheș slujește între anii 1946 -– 1952 apoi pleacă protopop la Făgăraș;
14. Pr. Prot. Virgil Moldovan păstorește “turma lui Hristos” între anii 1952 -– 1965;
15. Pr. Dumitru Dragomir ppstorelte între anii 1966 -– 1980;
16. Pr. Alexandru Gheorghe Chiș a păstorit între 5 decembrie 1980 -– 1 aprilie 1994;
17. Pr. Vasile Chesei slujește în Parohia Mediesu-Aurit începând cu data de 1 iulie 1994. S-a născut în anul 1965 luna martie, ziua 15 în localitatea Copalnic-Mănăștur, județul Maramureș. După absolvirea Seminarului Teologic a urmat cursurile universitare la Institutul Teologic Ortodox din Sibiu și Oradea fiind licențiat în Teologie Ortodoxă Pastorală. În anii studenției a fost hirotonit întru diacon pe seama centrului eparhial din Baia-Mare aproape 5 ani de zile. Începând cu data de 1 iulie 1994 Pr. Vasile Cheșei a slujit la Masa Sf. Altar din monumentala biserica din Medieșu-Aurit unde slujește și astăzi. Sub păstorirea lui Cheșei Vasile s-au făcut 3 clopote noi, o clopotniță,o capelă în cimitir și alte lucrări de întreținere și reparație la biserică și casa parohială.
Preoții și credincioșii din Parohia Medieșu-Aurit au ajutat batrânii, bolnavii, copii, orfanii, văduve și au venit în ajutorul credincioșilor din alte sate năpăstuite. Prin acțiunea caritativă preotul devine împreună lucrator cu Dumnezeu, el este doctorul sufletelor credincioșilor. Medieșenii sunt credincioși cu “inimi de aur”, așa cum îi numea atât de frumos P.S. IUSTIN Sigheteanu la una din Liturghiile arhierești din 15.04.1996, ocazie cu care s-au sfințit cele 3 clopote noi.
În 4 Octombrie 1998 P.S. IUSTIN Sigheteanu a binecuvântat clopotnița și casa parohială.
În 2001 luna august, P.S. JUSTINIAN Chira a fost prezent la Liturghia Arhierească cu ocazia primei ediții a Întâlnirii cu Fiii Satului.
În anul 2014, 19 octombrie a avut loc slujba de sfințire a lucrărilor exterioare ce s-au făcut la Biserica Parohială, eveniment ce a coincis cu 80 de ani de la înființarea corului bisericesc din această parohie, fiind prezent P.S. Iustin Sigheteanul înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.
În anul 2019, 5 mai s-a sfințit o Troiță ridicată în curtea Bisericii fiind prezent P.S Timotei Sătmăreanul care a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească, fiind înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.
În duminca a 4 a dupa Paști, 15 mai 2022, va avea loc Slujba de Târnosire a Bisericii Parohiale. S-au făcut urmatoarele lucrări:
– s-a reorganizat Sfânta Masă
– s-a zidit un proscomidiar
– încălzire în pardoseală
– placarea în granit
– înlocuirea geamurilor cu vitralii
– s-a refăcut acoperișul Bisericii si a clopotniței
– s-a reînoit exteriorul Bisericii și a clopotniței
– s-au cumpărat un set de covoare
– s-a restaurat pictura din pridvor
– s-a pavat curtea Bisericii
– s-a renovat gardul Bisericii
– s-a cumpărat o Sfântă Evanghelie
– chivot pe Sfânta Masă
– două cruci de binecuvântare, candelă și sfeșnice pe Sfânta Masă
– s-a introdus o statie de sonorizre
La casa Parohiala s-au schimbat geamurile și ușile exterioare
Toate aceste lucrări ce s-au săvârșit s-au făcut prin contribuția credincioșilor acestei parohii, lucări ce vor fi sfințite de către P.S. Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei și P.S. Timotei Sătmăreanul, Episcop al Maramureșului și Sătmarului fiind P.S. Părinte Iustin.