parohie


Parohia Măriuș

Paroh, Pr. Bibărțan Bogdan Marian
Telefon: 0747.989.473
E-mail: bibartanbogdan@yahoo.com

Cod Produs: 33 Categorie:

Descriere

A. Istoricul comunității parohiale
Hramul: ”Sinții Arhangheli Mihail și Gavril”, Protopopiatul Satu Mare
Date exacte despre înființarea parohiei Măriuș nu se cunosc. Cea mai veche mărturie se poate citi pe școarța din interiorul bisericii: ”PROTOCOLLUM CONSIGNADORUM, NOMMULORUM, MANDATORU SIS EXACTA EST ANNOU, DOMINI, MILLESIMO, SEXCENTISIMO, OCTOJESIMO, NONNO” (1689). Alte documente ce vorbesc despre vechimea parohiei sunt matricolele botezaților, cununaților și morților din anul 1825.
Măriușul avea ca filie Sâiul, un cătun deservitor al contelui Karoly cu aproximativ 40 de familii. La vremea aceea Măriușul avea aproximativ 700 de suflete. Din februarie 1853 până în ianuarie 1856 conform matricolelor, Crucișorul a fost filia parohiei Măriuș. În anul 1856 casa parohială din Măriuș a fost distrusă de incendiu și apoi preotul s-a mutat la Crucișor, Măriușul și Sâiul devenind filie la Crucișor până în anul 1935 când Măriușul devine parohie de sine stătătoare având ca filie Sâiul. Tot în anul 1935 s-a construit și casa parohială din lemn acoperită cu șindrilă preot fiind Ioan Fernea.
Din anul 1949 Măriușul se afiliaza din nou la Sâi.

B. Istoricul bisericii parohiale
Date despre biserica veche nu se cunosc, cea actuală fiind zidită în anul 1881 din piatră și cărămidă și acoperită cu șindrilă pe cheltuiala credincioșilor.
Reparații: în anul 1908 s-a reparat biserica pe cheltuiala credincioșilor cu suma de 800 coroane. În 1935 s-a reparat și zugrăvit în interior, s-a acoperit cu tablă zincată și s-a împrejmuit cu gard de scânduri.
În anul 1948 credincioșii din Măriuș au revenit la Biserica Ortodoxă, preot fiind Coriolan Dragomir, care s-a retras în anul 1969, de când biserica functionează ca filie la Crucișor. În anul 1970 biserica s-a electrificat, iar în 1971 s-a reparat și zugrăvit sub conducerea preotului Mihai Munteanu.
Preoții care au slujit altarul acestei biserici din anul 1850 până în ziua de astăzi sunt: Gregoriu Fasi, Ioan Târnovan, Mihail Târsan, Nicolae Budo, Gheorghe Goia, Patriciu Bârleal, Gheorghe Orha, Ioan Fernea, Coriolan Dragomir, Mihai Munteanu, Șaitoș Ioan, Gavra Viorel, Onea Gheorghe, Bonea Ioan, Radu Rus, Ciurdaș Ioan Romulus, Pop Silaghi Gheorghe (sub păstorirea căruia s-a construit pridvorul bisericii și s-a vopsit tabla de pe acoperiș), iar din anul 2007 parohia se află sub păstorirea preotului Vamoș Petru până la data de 1 septembrie 2019 când a fost transferat la Parohia Fărcașa. (1)

De la 01.09.2019 postul de paroh a fost vacant până la data de 1.12.2019 dată începând cu care este numit pe postul de paroh Pr. Bibărțan Bogdan Marian.
Biserica are plan dreptunghiular cu dimensiunile 25 m / 8 m. Absida altarului este semicirculară decro?ată. Naosul este acoperit cu o boltă aplatizată. Pe latura vestică a bisericii este situat turnul angajat, a cărui șarpantă este în formă de bulb. 2
C. Cimitirele
Parohia dispune de două cimitire, în funcție de configurația localității. Primul cimitir este la 500 m de biserică, iar al doilea „pe deal” înspre mănăstirea Măriuș la 1000 m de biserică.
E. Profilul actual al parohiei
În prezent parohia numără 230 de suflete, majoritatea fiind în etate.

Surse bibliografice:
1. Pr. Vamoș Petru, Istoric – Parohia Ortodoxă Română Măriuș, Măriuș, 2014,
2. Imagini pentru documentare