parohie


Parohia Iojib

Preot Paroh, Deac Alexandru
Telefon: 0745.887.041
E-mail: alexandru_dc@yahoo.com

Cod Produs: 27 Categorie:

Descriere

Actuala clădire a Bisericii Ortodoxe din lojib cu hramul Sfinţii Arhangheli a fost construită între anii 1880 şi 1886, preot paroh fiind Bazilius Erdoş.

Clădirea este construită în stil baroc, navă cu trei bolte şi turn clopotniţă pe pronaos, ca de altfel majoritatea bisericilor de la sfârşitul secolului XIX din Ardeal.

În contextul  în care prima menţiune despre localitatea Iojib este din anul 1271, când Regele Ungariei a emis o diplomă regească prin care  medieşenii primesc o pădure din hotarul livezenilor, se aminteşte că aceştia (medieşenii), nu s-au atins de pădurile iojibenilor şi că toate terenurile erau ale familiei Lonyai, apoi ale grofilor Karoly. Românii erau iobagi, veniţi  să muncească din alte părţi, majoritatea fiind de religie ortodoxă iniţial, mai pe urmă s-au maghiarizati şi mulţi schimbîndu-şi religia străbună, cu siguranţă aveau şi un locaş de rugăciune. Documentele vremii atestă faptul că înainte de Uniaţie românii ortodocşi din Iojib aveau o Biserică din lemn în stil maramureşean situată în vecinătatea celei de astăzi, pe care generalul Bucov a incendiat-o, rămânând până astăzi drept mărturie piatra din Sfâta Masă a altarul.

Despre prima târnosire a actualei Biserici nu se ştie nimic, se pare că ea nu ar fi avut loc, după mărturia unor credincioşi. Cu certitudine, însă, potrivit hrisovului găsit în piciorul Sfintei Mese, pe 25 iulie 1976  Biserica a fost târnosită într-un cadru solemn de către PS. Dr. Vasile Coman, Episcopul Ortodox al Oradiei.

Fundaţia bisericii este din piatră, iar zidurile realizate din cărămidă cu pereți foarte groși rămasă netencuită în exterior până în anul 1914 din lipsă de fonduri. Şarpanta realizată din lemn de stejar şi acoperită la început cu șindrilă, având un turn pătrat, dar care în timpul primului razboi mondial, la retragerea trupelor maghiare, a fost incendiat. Astfel, acoperișul bisericii și turnul au ars. Ungurii au luat și cele două clopote existente pentru a face tunuri din ele. După razboi s-a refăcut actualul turn, de această dată din carămidă arsă, în formă octogonală în anul 1914. Biserica a fost acoperită cu internit, iar noul turn cu tablă de cupru, aducându-se alte două noi clopote din bronz în greutate de 300 şi 150 de kg care se păstrează până azi.

Suprafaţa interioară a bisericii este de 290 mp, iar înălţimea turlei de pe pronaos cu tot cu cruce este de 28 m. Din păcate nu se cunosc constructorii. Până în anul 1922 parohia Iojib a fost sub administraţia Episcopiei de Haidudorog, când pe 22 octombrie a fost preluată definitiv de către Protopopul Victor Anderco din Seini. Din anul 1948 a aparţinut ca jurisdicţie Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei şi Protopopiatului Satu Mare. Astăzi Biserica Ortodoxă din Iojib este sub jurisdicţia, administraţia şi ascultarea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, Protopopiatul Satu Mare.

 Prima pictură murală a fost realizată de către pictorii Gheorghe Racolţa şi Ioan Fage din Seini în anul 1922 şi a costat 10 000 lei.  În anul 1950 a fost repictată sumar însă, niciuna din cele două sesiuni de pictură nu a fost conformă cu ierminia bizantină.

 În timpul păstoririi preotului Alexandru Tincu, fost protopop de Satu Mare ulterior, în anul 1964 biserica și casa parohială veche ce data din anul 1890 au fost racordate la sistemul electric.

În anul 1974 s-a realizat prima catapeteasmă, sub păstorirea preotului paroh Harangozo Iosif, confecționată din fier. Icoanele de pe iconostas au fost pictate de către pictorul Gheorghe Busuioc, și se păstrează astăzi pe spatele noii catapetesme.

Între  anii 1980 şi 1986 sub păstorirea preotului Boloş Viorel s-a construit actuala casă parohială, de către meşterul Boitor Vasile din Medieşul Aurit.

În anul 1990 sub păstorirea preotului Pop Tiberiu, biserica a fost pictată pentru a treia oară, dar din păcate și de această dată cu puternice influențe catolice. Pictorul a fost Domnul Pop I. din Baia Mare care a lucrat în tehnica vopsea în ulei. În pronaos a fost reprezentat pe boltă Dumnezeu Pantocratorul, în naos pe lateral era pictată Calea Crucii. Tot în naos pe cele trei bolti se afla reprezentată Sf. Treime, Nașterea Domnului și Învierea Domnului. Datorită condensului, după câţiva ani toată vopseaua s-a cojit, fiind astfel compromisă din nou pictura care oricum nu era ce trebuia să fie. Tot în această perioadă acoperişul bisericii este renovat schimbându-se tabla veche cu una nouă zincată de către tinichigiul Lazar Ionel din Satu Mare și s-a aplicat pe exterior tencuială din terasit.

În anul 2000 pe 1 aprilie, este numit preot paroh Emil Satmari, profesor de religie titular cu definitivat, la Şcoala Gimnazială Octavian Goga din Satu Mare şi preot misionar al Protopopiatului Ortodox Satu Mare. De la data numirii sale și până în prezent, s-au realizat următoarele:

 • S-a eliminat din Biserică, tot ceea ce nu era conform cultului ortodox şi ritului bizantin (statuiete şi alte tradiţii împrumutate din ritul creştin apusean);

 • În anul 2001: Refacerea integrală a turlei bisericii

Pe 9 decembrie, 2001 a avut loc prima  Liturghie Arhierescă în Parohia Ortodoxă din  Iojib, după cea de târnosire din 1976, prin prezenţa Preasfinţiei Sale Iustin Sigheteanul care a binecuvântat lucrările de înlocuire a turlei Bisericii și i-a oferit acestuia distincția de sachelar.

În anul 2005, pe 21 mai a avut loc sfinţirea capelei mortuare de către  Părinte Arhimadrit Macarie Motogna, înconjurat de un frumos sobor de preoţi. Capela a fost ridicată pe seama Parohiei Ortodoxe Iojib cu drept de folosinţă pentru toate cultele din satul Iojib de către familia Pop Victor, ocazie cu care credincioşii parohiei au realizat prin donaţiile lor, un gard de 100 de metri din beton, pentru cimitir.

În anul 2012, pe 9 martie a avut loc în perioada Postului Mare o Liturghie Arhierească, prin participarea Preasfinției Sale Iustin Sigheteanul, Episcop Vicar al Maramureșului şi Sătmarului și a  Părintelui Protopop Ioan Socolan, alături de un ales sobor de preoţi slujitori. Cu această ocazie s-au binecuvântat lucrările realizate în ultimii ani:

 • Anexa construită în perioada 2003-2004 în curtea Parohiei de 200 mp ce cuprinde atât biroul parohial cu sală de şedinţe pentru Consiliul Parohial cât şi depedinţe, cu un cost de 41500 lei ;

 • Catapeteasmă nouă, tetrapod, evanghelier, strana cantorală şi Cruce cu postament pentru Sfântul Altar, realizate din lemn de stejar, de către meşterul sculptor Mircea Vasile din Sighetul Marmaţie, între anii 2005-2006 care au valorat 40 000 de lei;

 • Icoanele de pe Catapetesmă au fost pictate de către pictorul Ardelean Ciprian din Satu Mare în perioada 2006-2008 şi au costat 36 000 de lei;

 • Instalația de încălzire centrală în Biserică şi la casa parohială prin centrală electică trifazic și combustibil solid, realizată în anul 2010, cu o valoare totală de 38 000 lei;

 • Alte donaţii precum: candele, veşminte pentru biserică și preoţeşti, vase liturgice, cruci, icoane, cărţi la strană, Chivot, Evanghelie, prapori etc.

 • În anul 2012 s-au schimbat integral uşile şi geamurile de la Biserică realizate din tâmplărie PVC, pe culoarea stejarului, în valoare totală de 28000 lei;

 • S-a înlocuit în intregime acoperişul casei parohiale, în anul 2013, care a costat 31000 lei;

 • În anul 2013 s-a reparat exteriorul Bisericii, s-au înlocuit burlanele, s-a construit pridvorul de la intrarea în Biserică, de către meşterul Şandor Alexandru din Valea Vinului.

 • În anul 2014 a fost înlocuită tencuiala interioară a Bisericii cu una nouă şi s-a realizat noul cafas, Sfînta Masă şi Proscomidiarul, de către meşterul Maroşan Ioan din Satu Mare. Toate aceste lucrări au costat 75 000 lei

 • În anul 2015 Biserica o fost înpodobită cu o nouă pardoseală din gresie  în valoare de 23 000 lei

 • Între anii 2016 şi 2019, Biserica  a fost împodobită cu o pictură murală  nouă, aşa cum nu a fost niciodată. Pictura în tehnica acrilic (al secco), a fost executată de către pictorul bisericesc Alin Iuga din Beclean-Bistriţa, în valoare de 1.564.000 lei, cu 225 lei/mp, pe o suprafaţă de aproximativ 700 mp;

 • În perioada 2019-2020 s-au cumpărat numeroase odoare bisericești: policandrele, Chivotul, veşminte şi covoare în valoare de 14000 lei.

 • În anul 2019 s-a amenajat în interior casa parohială cu parchet nou, uşi şi geamuri din tâmparie PVC, zugrăvit şi alte obiecte, în valoare de 20000 lei.

 • În anul 2020, cu sprijinul financiar al Consiliului Local al comunei Medieșul Aurit s-a realizat pavarea unei alei în jurul bisericii.

Toate aceste lucrări au presupus un mare efort financiar pentru comunitatea tot mai restrânsă a acestei parohii, dar au fost duse la bun sfârșit cu multă ambiție și jerfelnicie.

          Şirul preoţilor Parohiei Iojib:                  

 1. Pr. Mihai Popovici – 1788

 2. Pr. Petruş Paskal – 1808

 3. Pr. Philippus Barachus 1818 – 1851

 4. Pr. Mihai Pop 1851 – 1873

 5. Pr. Basilius Erdos 1873 – 1891

 6. Pr. Constantin Lucaciu 1892-1907 – fratele lui Vasile Lucaciu

 7. Pr. Iustin Peter 1907 – 1909

 8. Pr.Ioan Şerban 1909 -1915

 9. Pr. Darabanth Cornel 1915-1917

 10. Pr. Paul Silaghi 1919 – 1923

 11. Pr. Victor Avram 1923- 1941

 12. Pr. Emanuil Pop – 1941

 13. Pr. Sever Târnoveanu 1941 – 1949

 14. Pr. Emanuil Gazu – 1949

 15. Gheorghe Alexandru Rusu 1946 – 1950

 16. Dumitru Dragomir 1951 – 1956

 17. Dumitru Munteanu 1957 – 1963

 18. Protopop Alexandru Tincu 1964 – 1969

 19. Bobiţă Toma 1970 – 1973

 20. Harangozo Iosif 1973 – 1976

 21. Boloş Viorel 1977 – 1988

 22. Pop Tiberiu 1988 – 1998

 23. Pop Augustin 1998 – 2000

 24. Emil Satmari 2000 – 01.12.2020

 25. Deac Alexandru 01.12.2020 – prezent