parohie


Parohia Hrip

Preot Paroh, Pop Radu Ioan
Telefon: 0743.777.027
E-mail: radu_pop89@yahoo.com

Cod Produs: 25 Categorie:

Descriere

Istoricul bisericii parohiale

 • Descriere

  Istoricul bisericii parohiale

  Hramul: ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, Protopopiatul Satu Mare

  Biserica Ortodoxă Română din Hrip cu Hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” a fost construită în anul 1896. Înaintea actualei biserici a existat una din lemn, care în anul 1896 a fost donată credincioșilor din Homorodul de Jos, construindu-se în locul ei această biserica din piatră și cărămidă. Stilul bisericii este roman în formă de navă, cu un turn în față, de mărime potrivită și acoperită cu tablă. Biserica a fost construită prin jertfa credincioșilor precum și cu sprijinul substanțial al familiei Popp Desideriu. Primul turn al bisericii s-a dărâmat în timpul construirii făcându-se și victime omenești. În anul 1912 s-a construit iconostasul cu picturi în ulei de o valoare artistică, încadrate între sculpturi frumoase. În turnul bisericii se găsesc două clopote care au fost cumpărate de către credincioșii din comună. În anul 1937, după unele reparații care s-au efectuat la biserică, aceasta a fost târnosită. Ultimele renovări s-au efectuat între anii 1964 – 1974, tot prin grija și jertfelnicia credincioșilor.

  În anul 1996 s-a renovat biserica la exterior, casa parohială și acoperișul bisericii ocazie cu care Prea Sfințitul Episcop Justinian al Maramuresului și Sătmarului, i-a acordat Preotului Pop Vasile Ioan distincția de iconom.

  Această biserică a fost retrocedată comunității greco-catolice din Hrip.

  Începând cu data de 1 ianuarie 2010 paroh este tânărul preot Lucian Tompoș. Din anul 2011, luna aprilie Sfintele Slujbe se săvârșesc în grădinița din localitate. Din jertfa credincioșilor, în același an s-a cumpărat pământul unde va fi zidită sfânta biserică. Au fost nevoie de lucrări de demolare a unei clădiri aflate într-o stare avansată de degradare, în care a funcționat o vreme, brutăria din sat.

  Preasfințitul Părinte Episcop Iustin Sigheteanul din încredințarea Preasfințitului Părinte Justinian Chira, a pus început bun, binecuvântând începutul lucrărilor de zidire a bisericii cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae și Duminica Tuturor Sfinților Români”, punându-se piatra de temelie în ziua de nouă septembrie a aceluiași an. Frontul fiind insuficient, două familii reformate au donat restul necesar, putându-se astfel începe demersul pentru primirea avizelor pentru construcție. În anul 2012 luna aprilie, s-a cumpărat un clopot de 54kg, realizat la turnătoria Blotor, din Satulung. În anul 2014 s-au început lucrările la zidirea noii biserici din zid. În anul 2015 s-au ridicat zidurile cu întreaga structură de rezistență până la cota de 4m. În anul 2016 s-a urcat la cota 8m, oprindu-se lucrările la baza turnurilor. În anul 2017 s-au ridicat cele două turle, reușind până la finele anului să fie așezate sfintele cruci, iar în anul 2018 s-au acoperit turlele cu tablă de zinc titanat și se continuă cu lucrările de finisare.

 • În anul 2019 s-a acoperit integral biserica cu tablă, iar în interior a fost tencuită turla Pantocrator, altarul și naosul, s-au montat cele două ferestre în altar și ușa de la altar, s-a zidit Sfânta Masă și Proscomidiarul. Anul 2020 a fost unul în care, datorită pandemiei, lucrările s-au întrerupt o perioadă de aproape două luni, dar, când s-au reluat, s-au făcut lucrările de izolație exterioară a bisericii, s-au montat ferestrele din noas și pronaos, ușa principală; s-a tencuit pronaosul. A fost amenajată curtea bisericii, împrejmuindu-se cu plasă zincată, s-au turnat trotuarele de acces, treptele împreună cu planșeul în pridvor, a fost pusă mochetă în toată biserica împreună cu o traversă cu vulturi bicefali, s-a montat scara de la cor și un frumos iconostas. Au fost luate treizeci și cinci de scaune din metal și trei scaune din lemn masiv în altar. S-a automatizat clopotul.

  În ziua de 15 noiembrie 2020 a avut loc încununarea lucrărilor prin târnosirea bisericii și sfințirea iconostasului de către Preasfințitul Părinte Episcop Timotei Sătmăreanul, înconjurat de un sobor de unsprezece preoți, la finalul Sfintei Liturghii preotul paroh a fost hirotesit iconom stavrofor.

  Preoți slujitori:

  1930-1933 Pr. Gheorghe Șincai;

  1933 Pr. Alexandru Găvruș;

  1933 – 1940 Pr. Demetrie Haitos;

  1940-1942 Pr. Dumitru Muntenu;

  1942-1949 Pr. Iuliu Rogojan;

  1949- 1954 Pr. Ignatie Chirvai;

  1954-1974 Pr. Petre Bontea;

  1974-1974 Pr. Vasile Ivănuț;

  1974-1976 Pr. Corneliu Lăpădat;

  1976-1977 Pr. Traian Rugilă;

  1977-1980 Pr. Ioan Chira;

  1980-2010 Pr. Vasile Pop;

  2010 – 01.04.2022 Pr. Lucian Tompoș;

  01.04.2022 – prezent Pr. Pop Radu;

  Amenajarea (din fondurile Primăriei Paulești) a unei capele mortuare într-o construcție existentă care deservește toate cultele aflate în localitate.

  Cimitirele. Cel greco-catolic este la o distanță de 750 m de biserică, iar cel reformat la 900m de biserică.

  Profilul actual al parohiei

  În prezent parohia are un număr de 120 credincioși.