parohie


Parohia Corod

Preot Paroh, Pădurean Ioan
Telefon: 0787.87.87.29
E-mail:

Cod Produs: 19 Categorie:

Descriere

A. Istoricul comunității parohiale
Hramul: ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, Protopopiatul Satu Mare

Localitatea Corod se află pe malul stâng al Someșului la 14 km distanță de centrul municipiului Satu Mare. Corodul aparține administrativ de Comuna Culciu în componența căreia intră satele: Culciu Mare, Lipău, Culciu Mic, Cărășeu, Corod și Apateu. Majoritatea populației din Corod este de etnie maghiară având ca religie de bază Cultul Reformat. Din punct de vedere administrativ – bisericesc comunitatea de credincioși ortodocși din Ambud a aparținut de Parohia Ortodoxa Română Apateu. (1)
B. Istoricul bisericii parohiale
Această biserică a fost construită în anul 1912. Zugrăveala interioară a fost executata de către meșterul Torok din Satu Mare, iar icoanele de pe pereții laterali și boltă au fost pictate de Sarkosi Ștefan, în anul 1952.
Biserica este înzestrată cu un iconostas executat de către meșterul Fenyvesi din Satu Mare în anul 1956. Din cauza fundației slabe și a terenului necorespunzător pereții s-au fisurat. Consolidarea zidurilor cu bare de fier s-a executat în anul 1960 când s-au făcut și lucrări de reparații capitale la exterior.
În urma inundaților din anul 1970 biserica fiind avariată a necesitat reparații capitale care s-au executat în anii 1974-1975, când s-a consolidat și fundația.
Tot în acest timp s-au executat și cele două icoane la intrarea în biserică.
Lucrări de refacere a tencuieli exterioare s-au executat în 1987. Fundația și tencuiala au fost refăcute din nou datorită egrasiei și infiltrațiilor de apă, o parte din pictura interioară este refăcută între anii 2002-2004.
Biserica are plan dreptunghiular cu dimensiunile 17 m / 7 m. Absida altarului este semicirculară decro?ată. Naosul este acoperit cu o boltă aplatizată. Pe latura vestică a bisericii este situat turnul clopotniță angajat, a cărui șarpantă este în forma de bulb.
Actualul preot paroh este Pădurean Ioan.
C. Cimitirul
Este la o distanață de 450 m de biserica pe o stradă laterală de la drumul județean 193.
E. Profilul actual al parohiei
În prezent parohia are un numar de 194 credincioși.

Surse bibliografice:
http://www.primariaculciu.ro/
www.episcopiammsm.ro

Acasa


Imagini pentru documentare