parohie


Parohia Bercu Nou

Preot Paroh, Sabo Petru
Telefon: 0744.15.05.03
E-mail: petrusabo1955@gmail.com

Cod Produs: 09 Categorie:

Descriere

Localitatea Bercu Nou este o localitate cu totul nouă, despre care se poate vorbi doar din anii 1954-1956 şi este formată din colonişti care au venit aici în urma reformei agrare după cel de-al doilea război mondial. Ea este situată în zona de câmpie brăzdată de râul Tur, cuprinsă între satele:

 • Bercu – la apus spre frontiera cu Ungaria;

 • Mcula Nouă – la sud, de care este aproape legată cu casele, despărţindu-le doar 2 km;

 • Porumbeşti – spre nord;

 • linia de cale ferată Satu-Mare-Halmeu – la răsărit.

          Administrativ aparţine de comuna Micula, fiind la o distanţă de 5 km de satul Micula care este centru de comună. Astăzi, localitatea este deservită de firma de transport călători pe relaţia Satu-Mare-Micula-Micula Nouă-Bercu Nou şi retur, Mc Daniel.

          Locuitorii din Bercu Nou sunt români veniţi din părţile Mramureşului Voievodal şi din părţile apropiate din jur, care s-au stabilit aici, principala lor ocupaţie fiind agricultura şi lucrând în C.A.P.

          Satul are o şcoală (care azi nu mai funcţionează, copiii fiind transportaţi cu microbusul şcolii din Micula la şcoala din centrul de comună, cămin cultura, grădiniţă – la data refacerii noului istoric, acestea fiind fără utilitate în stare de degradare.

          Avea doar 300 de locuitori, repartizaţi pe cel mult 100 de locuinţe. Satul a fost electrificat şi din anul 2015 de la ramificaţia Micula Nouă-Bercu drumul este asfaltat până dincolo de pescăria din pădure, făcut pentr biciclişti până în Ungaria, pescăria fiind şi un frumos popas turistic.

          Din punct de vedere administartiv-bisericesc, satul a aparţinut de Micula până în 1962, când Parohia Micula s-a desfiinţat şi toate unităţile de cult au trecut la Parohia Lazuri. Din anul 1973, în continuare aparţine de Lazuri, Micula devenind din nou parohie, dar numai cu Agrişul Nou împreună.

          Satul are o biserică nouă contruită din vaioage. [Un lucru este trist: în tot istoricul nu este amintit faptul când s-a început şi când s-a încheiat construcţia bisericii, probabil şi din cauza că preoţii s-au tot schimbat şi satul fiind doar filie. Pe de altă parte, construindu-se în timpul regimului comunist, fără autorizaţie, prim-secretarul de partid al judeţului Satu-Mare Iosif Uglar – trecând cu vederea acest aspect deşi făcea vizite dese la pescărie, preoţii nu au menţionat în istoric nici o dată a începerii şi încheierii construcţiei bisericii. Din discuţii purtate cu părintele protoiereu de Satu-Mare, Ioan Socolan, care a fost diacon la Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, îşi aminteşte căci în calitate de diacon a participat la târnosirea bisericii  cu Prea Sfinţitul Părinte Dr. Vasile Coman, dar timpul trecând, nu-şi aminteşte anul, însemnând că lucrul acesta s-a petrecut înainte de anul 1987, căci în acel an, părintele Ioan Socolan a foat hirotonit preot în Satu-Mare.].

          Preoţii care au slujit aici sunt cei de la Micula, dintre care amintim:

 • Onica Ştefan care a slujit şi la Lazuri;

 • Dumitru Ciobănescu care s-a pensionat de la Parohia Turţ;

 • Grigore Pavlov;

 • Petru Ştiopei;

 • Hotea Cornel;

 • Ioan Ardelean din martie 1967, care a rămas paroh în Micula (probabil târnosirea bisericii de către Prea Sfinţitul Părinte Dr. Vasile Coman s-a făcut în timpul pastoraţiei părintelui Ioan Ardelean).

          Din anul 1986 Parohia Micula cu filiile Micula Nouă şi Bercu Nou au fost păstorite de preotul Pop Ioan Gavriil, care în prezent este paroh în Micula.

          În Martie 2006, filiile Micula Nouă şi Bercu Nou se desprind de Parohia Micula şi ia fiinţă Parohia Micula Nouă cu filia Bercu Nou acest lucru realizându-se şi prin purtarea de grijă a Prea Sfinţitului Părinte Iustin Sigheteanul şi la solicitarea părintelui protoiereu Ioan Socolan, pentru împiedicarea extinderii fenomenului sectar care a luat amploare mai ales după 1990, primind numirea de paroh al nou-nfiinţatei parohii din partea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, preotul Toma Alin-George, care a păstorit această parohie până la 28 februarie 2007, când în urma unui concurs a obţinut un post de preot în Portugalia.

          Începând cu data de 1 martie 2007, postul de preot-paroh al acestei parohii este ocupat de preotul Gheorghe-Radu Sălăgian, profesor titular gr. II, (din 2008 gr. I) de Religie Ortodoxă la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din Satu-Mare, până la data de 30 aprilie 2012, când credincioşii din Bercu Nou pentru a avea preot în fiecare duminică şi sărbătoare, fenomenul sectar fiind de mare amploare, au decis să se constituie în parohie, solicitând să rămână preot-paroh Gheorghe-Radu Sălăgian, care cu data de 1 iulie primeşte din partea Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, atât numirea în funcţia de preot-paroh al acestei parohii, cât şi documentele prin care a fost aprobată înfiinţarea Parohiei Bercu Nou care funcţionează ca persoană juridică. Începând cu data de 01.12.2023 este delegat să conducă parohia Pr. Sabo Petru, preot pensionar.

          În urma recensământului din 2011, în prezent, parohia are 136 de credincioşi, până în 2006, fenomenul sectar a luat o amploare foarte mare, aceştia fiind penticostali, adventişti de ziua a şaptea (sâmbătari) şi martori ai lui Iehova. Există şi 2 romano-catolici – tată şi fiu. Nu putem spune că fenomenul sectar a proliferat din cauza preoţilor dinainte şi mai ales din cauza părintelui Ioan Pop din Micula care a avut şi Bercu Nou ca filie până în 2006, părintele Ioan Pop fiind cunoscut chiar şi de către mine ca un preot foarte bun, ci „libertatea” de după 1990 şi probabil ajutoarele aduse din străinătate au contribuit la extinderea acestui fenomen. Sigur, că după revoluţia din Decembrie 1989, părintele Ioan Pop nu a putut face faţă la trei biserici şi aceasta fiind o cauză a extinderii sectarismului, dar până în 1989, frica de securitate şi de alte autorităţi comuniste i-a ţinut pe loc ca să nu se extindă atât de mult. Trecerea la sectarism s-a făcut mai mult pe bază de interese şi considerente filantropice străine.

          Tot în Bercu Nou există o capelă particulară greco-catolică cu clopot la stradă, într-o casă, aproape de Biserica Ortodoxă, casa fiind proprietatea unei familii cu numele Caia, al căror fiu, imediat după revoluţie a plecat în Italia şi s-a făcut călugăr catolic, fiind şi preot şi probabil a crezut că va atrage credincioşi ortodocşi la greco-catolicism. Până în prezent (2019) nici unul nu a aderat la această biserică.

          Cântăreţii bisericeşti care au slujit în Bercu Nou de când s-a întemeiat localitatea până în prezent, sunt:

 • Bâlc Nicolae;

 • Bledea Gheorghe;

 • Codrea Gheorghe;

 • Varhavnioschi Eremia;

 • Cieu (sau Ciceu) Ioan;

 • Paşcu Vasile;

 • Dărăban Ionuţ – elev al Liceului Telogic Ortodox Român „Nicolae Steindhart” din Satu-Mare;

 • Mateş Cătălin – sporadic;

 • Coşa Alin-Sergiu – student la Facultatea de Teologie Ortodoxă Română din Cluj-Napoca – azi doctorand şi diacon onorific la biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din Satu-Mare;

 • Leschian Emanuel din Micula Nouă din 2011 până în prezent (2019).

          Membrii Consiliului Parohial aleşi în 2010 a u fost:

 • Bora Ioan – epitrop;

 • Ardelean Grigore;

 • Bărar Vasile;

 • Botiş Vasile;

 • Ciorbă Grigore;

 • Filep Felician.

          Mebmrii Consiliului Parohial aleşi în 2014 au fost:

 • Ardelean Grigore – epotrop;

 • Sinatovici Gheorghe;

 • Bărar Vasile;

 • Botiş Vasile;

 • Nistea Gheorghe;

 • Ciorbă Grigore;

 • Filep Felician.

          Membrii Consiliului Parohial aleşi în 2018 sunt:

 • Botiş Vasile – epitrop;

 • Ciorba Grigore;

 • Sinatovici Gheorghe;

 • Nistea Gheorghe.

          Preşedintele Consiliului Parohial şi membru de drept este preotul paroh Gheorghe-Radu Sălăgian, iar secretar şi tot membru de drept este cântăreţul Leschian Emanuel.

          În perioada 2007-2012, în timpul patoraţiei preotului Gheorghe-Radu Sălăgian, în Micula Nouă şi în Bercu Nou s-au făcut următoarele lucrări de îmbunătăţire a lăcaşurilor de cult:

 • uşi de termopan la ambele biserici;

 • schimbat acoperişul la biserica din Micula Nouă;

 • tencuiala interioară a bisericii din Micula Nouă şi introducerea sistemului de încălzire centrală cu centrală pe lemne;

 • introducerea încălzirii la biserica din Bercu Nou prin sobă de teracotă, biserica fiind mai mică;

 • geamuri termopan la ambele biserici;

 • poartă maramureşană la biserica din Bercu Nou;

 • în 2015 credincioşii din Bercu Nou şi cei din afara localităţii dar se trag din localitate, prin efort financiar propriu au renovat în interior biserica, iar în 2018 s-a renovat exteriorul;

 • s-a înlocuit soba de teracotă cu un şemineu care încălzeşte mult mai repede, astfel încât iarna credincioşii să aibă plăcerea de a participa la sfintele slujbe.

           Biserica din Bercu Nou are clopot cumpărat din contribuţia credincioşilor, teren 1ha 4416 mp conform titlului de proprietate care este compus din cimitir, teren arabil, iar biserica ocupă pe acest teren suprafaţa de 88 mp. Până în 2016, atât biserica cât şi terenul nu au fost întabulate, acest lucru făcându-se în anul 2016, până atunci la Cartea Funciară nu figura existenţa bisericii.

          Deşi Parohia Bercu Nou este mică, credincioşii rămaşi ortodocşi au o trăire duhobnicească foarte bună, slujbele săvârşindu-se la o intensitate mare, la marile sărbători săvârşindu-se slujbe de priveghere.