parohie


Parohia Bercu Nou

Preot Paroh, Sălăgian Gheorghe Radu
Telefon: 0743.05.28.29
E-mail: gheorgheradusalagian@yahoo.com

Cod Produs: 09 Categorie:

Descriere

ISTORICUL PAROHIEI ORTODOXE ROMÂNE BERCU NOU

Localitatea Bercu Nou este o localitate cu totul nouă, despre care se poate vorbi doar din anii 1954-1956 și este formată din coloniștii care au venit aici, în urma reformei agrare de după cel de-a doilea război mondial. Ea este situată în zona de câmpie brăzdată de râul Tur, cuprinsă între satele: Bercu – la apus spre frontiera cu Ungaria; Micula Nouă – la sud, de care este aproape legată cu casele, despărțindu-le doar 2 km; Porumbești – spre nord; linia de cale ferată Satu-Mare – Halmeu – la răsărit. De cel mai apropiat drum este o mică depărtare de localitatea Bercu propriu-zisă, unde are stație de autobus, de Micula de care aparține administrativ fiind mai depărtaăa, la o distanță de aproximativ 7 km, iar de Bercu numai la 2-3 km. Astăzi, localitatea este deservită de firma de transport călători pe relația Satu-Mare – Micula – Micula Nouă – Bercu Nou, Mc Daniel.
Locuitorii din Bercu Nou sunt români, veniți de prin părțile Maramureșului și din părțile mai apropiate din jur, care s-au stabilit aici, principala lor ocupație fiind agricultura și lucrând în C.A.P.
Satul are școală (care azi nu mai funcționează, copiii fiind transportați cu microbusul școlii din Micula la școala din centrul de comună), cămin cultural, grădiniță – care încă mai funcționează.
Avea doar 300 de locuitori, repartizați pe cel mult 80-100 de locuințe. Satul a fost electrificat și are drum pietruit până la pescăria din pădure.
Din punct de vedere administrativ-bisericesc, satul a aparținut de Micula până în 1962, când Parohia Micula s-a desființat și toate unitățile de cult au trecut la Parohia Lazuri. Din anul 1973, în continuare aparține de Lazuri, Micula devenind din nou parohie, dar numai cu Agrișul Nou împreună.
Satul are o biserică nouă, construită din vaioage. Preoții care au slujit aici sunt cei de la Micula, dintre care amintim:
– Onica Ștefan care a slujit și la Lazuri;
– Dumitru Ciobănescu, care s-a pensionat de la Parohia Turț;
– Grigore Pavlov;
– Petru Știopei;
– Hotea Cornel;
– Ioan Ardelean din martie 1967, care a rămas paroh în Micula.
Din 1986 Parohia Micula cu filiile Micula Noua și Bercu Nou au fost păstorite de preotul Pop Ioan Gavril, care ți în prezent este paroh în Micula. În martie 2006, filiile Micula Noua și Bercu Nou se desprind de parohia Micula și ia ființă Parohia Micula Nouă cu filia Bercu Nou, primind numirea de paroh al nou-înființatei parohii din partea Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului, preotul Toma Alin-George, care a păstorit această parohie până la 28 februarie 2007, când în urma unui concurs a obținut un post de preot paroh în Portugalia. Începând cu data de 1 martie 2007, postul de preot-paroh al acestei parohii este ocupat de preotul Gheorghe-Radu Sălăgian, profesor titular de Religie Ortodoxă la Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” din Satu-Mare, până la data de 30 aprilie 2012, când, credincioșii din Bercu Nou pentru a avea preot în fiecare duminică și sărbătoare, fenomenul sectar fiind de mare amploare, au decis să se constituie în parohie de sine-stătătoare, solicitând să rămână preot-paroh Gheorghe-Radu Sălăgian, care, cu data de 1 iulie primește din partea Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, atât numirea în funcția de paroh al acestei parohii, cât și documentele prin care a fost aprobata înființarea Parohiei Bercu Nou, care funcționeaza ca persoană juridică.
În urma recensământului din 2011, în prezent, parohia are 136 de credincioși, pâna în 2006, fenomenul sectar a luat o amploare foarte mare, aceștia fiind penticostali, adventiști de ziua a șaptea (sâmbătari) și martori ai lui Iehova.
Cântareții bisericești care au slujit la Bercu Nou de când s-a întemeiat localitatea pâna în prezent sunt:
– Bâlc Nicolae;
– Bledea Gheorghe;
– Codrea Gheorghe;
– Varhavnioschi Eremia;
– Cieu Ioan;
– Pașcu Vasile;
– Dărăban Ionuț – elev al Liceului Teologic Ortodox Nicolae Steindhart din Satu-Mare;
– Mateș Cătălin (sporadic);
– Coșa Alin-Sergiu – student la Facultatea de Teologie Ortodoxa Româna din Cluj-Napoca;
– Leschian Emanuel din Micula Nouă.
Membrii Consiliului Parohial aleși în 2010 sunt:
– Bora Ioan – epitrop;
– Ardelean Grigore;
– Bărar Vasile;
– Botiș Vasile;
– Ciorbă Grigore;
– Filep Felician.
Președintele Consiliului Parohial și membru de drept al consiliului este preotul paroh Gheorghe-Radu Salagian, iar secretar și tot membru de drept este cântarețul Leschian Emanuel.
În perioada 2007-2012, în timpul pastorației preotului Gheorghe-Radu Sălăgian, în Micula Nouă și Bercu Nou s-au făcut următoarele lucrări de îmbunătățire a lăcașurilor de cult:
– uși de termopan la ambele biserici;
– schimbat acoperișul la biserica din Micula Nouă;
– tencuiala interioară a bisericii din Micula Nouă și introducerea sistemului de încălzire centrală;
– introducerea încălzirii la biserica din Bercu Nou prin soba de teracotă, biserica fiind mai mică;
– geamuri termopan la ambele biserici;
– poarta maramureșană la biserica din Bercu Nou.
Biserica din Bercu Nou are clopot cumpărat din contribuția credincioșilor, cimitir și 0,50 ha de teren.
Deși Parohia Bercu Nou este mică, credincioșii rămași ortodocși au o trăire duhovnicească înaltă, slujbele oficiindu-se la o intensitate mare, la marile sărbători săvârșindu-se și slujbe de priveghere.

Întocmit de Preot prof. și paroh Gheorghe-Radu Salagian