parohie


Parohia Băbășești

Preot Paroh, Arba Nelu Adrian
Telefon: 0740.39.31.42
E-mail: adrianarba@yahoo.com

Cod Produs: 07 Categorie:

Descriere

Satul Băbășești este așezat pe malul drept al Someșului având ca vecinătăți, Medieșu Aurit în partea de Nord, satul Potău la răsărit, Odoreu la apus iar la Sud Someșul. Despre această localitate se spune că este foarte veche conform săpăturilor arheologice de aici- “Cuptoarele dacice”de la Medieșu Aurit.

     Relieful- este alcătuit dintr-o zonă de Câmpie Someșană. Din punct de vedere administrativ, aparține de comuna Medieșu Aurit situată la 2 km. iar de orașul Satu Mare 15 km. și de Baia Mare la 40 km. Șoseaua națională 19F Satu Mare -Baia Mare străbate prin mijlocul satului.

     Localitatea  are 600 de persoane locuită de români, credincioși ortodocși.

     Biserica satului este zidită începând cu anul 1893. Înaintea acestei biserici a fost o altă biserică din lemn construită pe vatra veche a satului , deoarece satul nu era situat pe locul actual. Când satul s-a mutat biserica a fost dărâmată în anul 1818 după cum spun bătrânii, serviciile religioase făcându-se într-o casă până la zidirea actualei biserici. Din 1818 satul Băbășești a devenit parohie care avea ca filie și localitatea Potău.Tot de parohia Băbășești a aparținut și filia Eteni până în 1970 când în 14 mai odată cu marea inundație a Someșului această localitate a fost distrusă aproape în întregime. Locuitorii sinistrați mutându-se la Odoreu în mare parte iar o parte la Băbășești.Tot în acest an 1970 satul Băbășești a suferit mari distrugeri , practic el renăscându-se din apă.

     În timpul preotului Alexandru Pop s-a construit actuala biserică dar nu s-a terminat în întregime sub pastorația lui.Vrednicul preot, Iosif Demian a terminat această lucrare făcându-se iconostasul, băncile și pardoseala în biserică.Acestea fiind donate de către credinciosul Mihail Budiga. Mai târziu sub preotul Pop Alexandru fiul pr. Pop Alexandru s-a zidit și turnul bisericii în anii 1935, iar în 1928 casa parohială. În această parohie au slujit următorii preoți:

Nitaș Ilieș 1818-1828

Antoniu Lauran1828-1844

Babici Ioan 1844-1862

Vasile Drăgosiu 1862-1872

Vasile Savaniu 1872-1885

Alexandru Pop 1885-1905

Iosif Demian 1905-1914

Ioachim Făt 1914-1919

Alexandru Pop, fiul 1919-1941

Ioan Ilieș 1941-1967

Coteț Florian 1967-1977

Nastai Coriolan 1977-1995

Pr. Arba Adrian 1995- prezent

     Sub pastorația preotului Ioan Ilieș s-au turnat clopotele bisericii.

     Sub pastorația preotului Nastai Coriolan a fost executată în tehnica fresco pictura bisericii între anii 1983-1984 de către soții Ioan și Doina Szekessy .

     Precum și s-a ridicat noua casă parohială.

     Începând cu anul 1995 sub păstorirea preotului Arba Adrian au fost realizate mai multe lucrări:

-s-a înzestrat Sfânta noastră biserică cu un iconostas nou  (catapeteasmă sculptată în stejar, lucrare realizată în anul 2000 de către meșterul Mircea Vasile precum și două tetrapoade în fața Sfântului Altar și un analog, 4 stâlpi de susținere a corului și icoana din pronaosul bisericii, toate împodobite cu o sculptură deosebită de stejar).

-s-a construit un pridvor la ușa laterală  a bisericii susținut de patru stâlpi de beton;

-s-a renovat exteriorul Sfintei Biserici în terasit alb;

-s-au schimbat mobilierul și băncile vechi cu altele noi din stejar sculptat;

-s-a montat parchet de stejar masiv în toată biserica;

-s-a extins soleea și s-a placat Sfântul Altar și soleea cu granit;

-s-a reorganizat Sfântul Altar: s-a rezidit Sfânta Masă iar Sfântul Altar a fost înzestrat cu mobilier nou: proscomidiar și arhidiaconicon cu zece veșminte noi;

-s-au schimbat vechile geamuri cu altele noi cu vitralii;

-sfânta Biserică a fost înzestrată cu cinci policandre noi realizate la Cluj Napoca;

-s-a introdus sistemul de încălzire centrală pe combustibil solid: biserica și casa parohială;

-s-a construit o capelă mortuară în cimitirul din localitate;

-s-a îngradit cimitirul și s-au turnat alei și rondouri de flori la cimitir;

-s-a înzestrat Sfânta Biserică cu icoane, cărți , covoare și obiecte bisericești noi;

-s-a ridicat un Monument în cinstea eroilor satului în fața casei parohiale și s-a amenajat cu trotuare, rondouri de flori, corpuri de iluminat și parcare;

-s-a sfințit dupa împodobirea interioară la data de 12 Iunie 2016 de către Prea Sfinția Sa, Dr. Iustin Sigheteanul Episcop al Maramureșului și Sătmarului spre slava “Sfântului Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, Hramul acestei Sfinte Biserici.

     Cu acest prilej Prea Sfinția Sa a dăruit bisericii și cel de-al doilea hram Sfântul Ierarh martir, Antim Ivireanu în aceste zile patriarh al României fiind Prea Fericitul Daniel.

     În jurul Acestei Sfinte Biserici au crescut și s-au format oameni credincioși rugându-se și trudind, fiind ascultători întru toate drept pentru care dăm Slavă lui Dumnezeu!