parohie


Parohia Amaţi

Preot Paroh, Marc Viorel Dănuț
Telefon: 0729.83.68.53
E-mail: marianico92@yahoo.com

Cod Produs: 03 Categorie:

Descriere

A. Istoricul comunităţii parohiale
Hramul: ”Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, Protopopiatul Satu Mare
Localitatea Amaţi se găseşte în partea de sud a municipiului Satu Mare, în imediata apropiere a acestuia şi aparţine administrativ de comuna Păuleşti.
Prima atestare documentară este din 1206 sub denumirea de Omoch, toponim ce are parte de mai multe interpretări.
Vatra veche a satului se găseşte pe o stradă laterală ce urma cursul unui mic pârâu.
B. Istoricul bisericii parohiale
Aici a existat o veche biserică din lemn în jurul căreia, după tradiţia ortodoxă, a existat şi un cimitir. Acest cimitir există până în ziua de astăzi iar în locul bisericii este ridicată o cruce.
Actuala biserică cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril a fost construită în anul 1880, din cărămidă arsă.
Turnul a fost construit în 1885, aici găsindu-se trei clopote.
În anul 1937 acoperişul din şindrilă a fost înlocuit cu un altul din tablă.
Biserica este de mărime medie şi are formă de navă.
Iconostasul a fost realizat în 1913 şi pe el regăsim culorile drapelului românesc, cu toate că în acea perioadă Ardealul era sub stăpânire maghiară.
Pictura interioară este o combinaţie de tehnici tempera şi frescă, fiind realizată în anul 1980.
Biserica are plan dreptunghiular cu dimensiunile 20 m / 8 m. Absida altarului este semicirculară decro?ata. Naosul este acoperit cu o boltă aplatizată. Pe latura vestică a bisericii este situat turnul angajat, a cărui şarpantă este în forma de coif. (3)
Dintre preoţii slujitori aici amintim: Chiorean Vasile, Babici Ioan. Din luna noiembrie 1996 preot paroh este Pr. Marc Viorel.
C. Cimitirul
Este pe o străduţă lateral dreapta de la strada principală, la o distanţă de 800 m de la biserica.
E. Profilul actual al parohiei
În prezent parohia are un numar de 556 credincioşi.

Surse bibliografice:
1. Pr. Marc Viorel – Istoric – Parohia Ortodoxa Româna Amaţi, Amaţi, 2014,
2. Imagini pentru documentare