parohie


Parohia Amaţi

Preot Paroh, Marc Viorel Dănuț
Telefon: 0729.83.68.53
E-mail: marianico92@yahoo.com

Cod Produs: 03 Categorie:

Descriere

Istoricul comunităţii parohiale

Hramul: Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, Protopopiatul Satu Mare

Localitatea Amați se găsește în partea de sud a municipiului Satu Mare, fiind o localitate limitrofă acestuia. Din punct de vedere administrativ aparține de comuna Păulești. Prima atestare documentară a localității datează din anul 1206 și se referă la un toponim, care are parte de mai multe interpretări:

 1. În anul 1317 satul Amați este confiscat de către regele Carol de la fiul lui Thomas Borșa, din pricina trădării acestuia și donat comitelui de Satu Mare.

 2. În anul 1332 satul Amați apare într-un act de donație

 3. În anul 1406 localitatea se afla în proprietatea familiei nobiliare Bathory, lucru confirmat și în anul 1417 când regele Sigismund întărește acest drept de stăpânire al lui Ștefan Bathory.

 4. Prima biserică românească din Amați a fost construită din lemn și avea dimensiunile de zece stânjeni lungime și trei lățime, fiind bine acoperită. Tavanul este din scânduri, padimentul din pământ. Iconostasul este din lemn pe care se pot vedea câteva icoane. Altarul este la fel, din lemn. Strănile sunt două. Este împrejmuită cu scânduri. A fost construită cu cheltuiala sătenilor și în urmă cu 34 de ani (1798), binecuvântată de către vicarul foraneu de odinioară, Kozac. Fiind veche, sătenii vor să-și construiască alta. Turnul este din lemn, lipit de biserică, dar are zvoniță.

 5. În jurul vechii biserici din lemn se întindea cimitirul. Acest cimitir există și azi, fiind situat pe o stradă laterală a localității actuale, însă pe vatra veche a satului. Pe locul unde se afla odinioară biserica din lemn s-a înălțat o Troiță. Existența bisericii din lemn este confirmată în Șematismele Diecezei de Oradea din anii 1832 și 1834- Amacz Parochia antiqua, Ecclesia ad SS Archanghelos Michaelem et Gabrielem. S-a păstrat numele preotului din 1832, Basilus Molnar. Se specifică limba folosită ca fiind Linqua Valach, Filiile erau Ambud și Păulești.

 6. Șematismul din 1834 păstrează aceleași date însă consemnează un alt preot, respectiv Petruș Pașka.

 7. Actuala biserică a fost ridicată în anul 1880, materialul folosit fiind cărămida arsă și fiind acoperită inițial cu șindrilă. A fost adăugat în anul 1885, în el se găsesc trei clopote. Stilul arhitectural este baroc târziu, având un aspect sobru, simplist specific perioadei. În anul 1927 șindrila de pe acoperișul bisericii a fost înlocuită cu tablă. Iconostasul bisericii datează din anul 1913 și are două mari aspecte de mândrie națională. Deși realizat în Ungaria acelor vremuri tulburi pentru românii ardeleni, acesta respectă întru totul normele iconografice românești iar ca ornament sunt folosite culorile drapelului național.

 8. Pictura bisericii a fost realizată în anul 1980 într-o combinație de tehnică fresca și tempera.

 9. Tot în 1980 biserica a fost sfințită de către PS Vasile Coman al Oradiei. Începând cu anul 1994 s-au realizat lucrări de reabilitare exterioară a bisericii și ulterior a casei parohiale.

 10. Aceste lucrări au fost binecuvântate de către PS Iustin Sigheteanul la data de 19 Iulie 1998. Începând cu anul 2001 au fost confecționate candelabrele de porțelan, urmate de înlocuirea ferestrelor, a ușilor și ulteror schimbarea și extinderea împrejmuirii bisericii, turnare de trotuare și reparații exterioare la ziduri și acoperiș. În iulie 2012 PS Iustin Sigheteanul binecuvintează aceste lucrări. În anul 2017 se introduce încălzirea în biserică. În anul 2018, cu ajutorul Primăriei Păulești se reușește amplasarea bustului întâiului patriarh al României PF Miron Cristea, alături de un catarg și plăci memoriale dedicate participanților la actul Unirii de la Alba Iulia. Tot în anul 2018 se construiește o capela funerară. Parohia Amați nu a fost un loc în care parohii să păstorească perioade îndelungate. Cea mai îndelungată perioadă păstorind Pr. Ignatie Chirvai, între 1924-1968, a cărui soție era fiică a localității. După 1968 a urmat o perioadă în care preoții păstoreau aici între câteva luni, maxim câțiva ani, existând și perioade în care parohia era vacantă.

 11. Începând cu anul 1996 până în prezent parohia este păstorită de către Pr. Marc Viorel Dănuț.

Cimitirul

Este pe o străduţă lateral dreapta de la strada principală, la o distanţă de 800 m de la biserică.

E. Profilul actual al parohiei
În prezent parohia are un numar de 556 credincioşi.

Surse bibliografice:
1. Pr. Marc Viorel – Istoric – Parohia Ortodoxa Româna Amaţi, Amaţi, 2014,
2. Imagini pentru documentare