Istoric parohie Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril
Copyright 2009 - Protopopiatul Ortodox Satu Mare - Toate drepturile rezervate